Clickara.CAT (Operador Fibra Òptica)

WWW.FRUSENET.COM (fruits secs d'Internet)
clickara.cat

frusenet

Distrib.frusenet.com (distribucions a granel)

Enginyrural.cat (dinamització de pobles)

distrib

enginyrural

Adamo
Loading: ( Dominis i Hosting)

adamo

loading

Posiflex (TPV)
Sage: (Software de Gestió )
posiflex sage
Kaspersky: ( Software de Seguretat)
Software del Sol: (Software de Gestió )
kasp
sdelsol